ยูนิไทย (Unithai) จัดโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19”

ยูนิไทย (Unithai) จัดโครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลสมุทรปราการ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า 550,… อ่านเพิ่ม

ยูนิไทย (Unithai) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” แก่โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ

ยูนิไทย (Unithai) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “Unithai ร่วมมือ ร่วมใจ ปันน้ำใจ สู้ภัย COVID-19” แก่โรงพยาบาลบางเสาธง จ.สมุทรปราการ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคงทวีความรุน… อ่านเพิ่ม