อธิการบดี ม.พะเยา รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ พร้อมด้วย ดร.วรางคณา กล้าจริง อาจารย์ประจำสาขาแพทย์แผนจีน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทน คุณสันติ… อ่านเพิ่ม

ม.พะเยา ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน (พะเยาโมเดล)

วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ต้อนรับ ทีมผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการถอดแ… อ่านเพิ่ม

UPITI ม.พะเยา จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ หนึ่งตำบล หนึ่งมหาลัย จัดงาน U2T ของดีของดัง ๗ ตำบล และเปิดตัวภาพยนตร์พะเยาที่รัก ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ในพื้นท… อ่านเพิ่ม

ม.พะเยา คว้าอันดับที่ 12 จากผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking 2021

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้อันดับที่ 12 ของไทย จาก 36 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 171 ของโลก จากมหาวิทยาลัย 956 แห่งทั่วโลก ได้ลำดับที่ดีขึ้นจากปี ค.ศ. 2020 (อันดับที่ 260 ของโลก) ผลการจัดอันดับ… อ่านเพิ่ม

นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ม.พะเยา รับมอบทุนการศึกษา และ ถุงยังชีพ จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เข้าพบนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้… อ่านเพิ่ม

ม.พะเยา หารือความร่วมมือด้านการพัฒนาหลักสูตร และการวิจัย กับ Universitätsmedizin Berlin

วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติต้อนรับ Prof.Dr.Hans Baumler จาก Charite – Universitatsmedizin Berlin ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนีโดย คณะวิทยาศาสตร์การแ… อ่านเพิ่ม

SEEN จับมือ SOLIS Energy Co., Ltd. จัด Solar Workshop เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ บริษัทโซลิสเอ็นเนอร์จี จำกัด จัดฝึกอบรม Solar Workshop ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ พร้อมด้วย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิส… อ่านเพิ่ม

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.พะเยา มอบสิ่งของบริจาค ใน “โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวัน ใน“โครงการหมอฟันอาสา ครั้งที่ 5” ให้กับโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี อำเภอแม่ใจ จังหว… อ่านเพิ่ม

ม.พะเยา เปิดโรงฝ้ายหลวง วัดพระธาตุขิงแกง พัฒนางานวิจัย เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้าย ด้วยทุนทางวัฒนธรรม

โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากภูมิปัญญาฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือด้วยทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้… อ่านเพิ่ม

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ตั้งแต่วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเช็นทารา… อ่านเพิ่ม

ม.พะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup)

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 รศ.ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับเครือ… อ่านเพิ่ม

นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 เรียบร้อยแล้ว!

นักเรียน ร.ร.สาธิต ม.พะเยา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 เรียบร้อยแล้ว!ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ตรวจเยี่ยมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ… อ่านเพิ่ม
1 2