Tag Archives: มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

มูลนิธินมแม่ฯ จัด Clubhouse นมแม่ รอบพิเศษ ระดมพลัง รู้ เร็ว รอด แม่+ลูก ปลอดภัยจากโควิด-19

ในยุคโควิด “แม่ตั้งท้อง แม่ให้นม” เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบาง ที่มีความจำเพาะ แบบ “หนึ่งกระทบสอง.. และ มากกว่า” การจัดให้มีแหล่ง ความรู้และแนวทางปฏิบัติ เพื่อ ป้องกัน รักษา ตนเองได้อย่างรวดเร็ว ตาม… อ่านเพิ่ม