NPS สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมเป็นกำลังใจ สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือ ให้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน… อ่านเพิ่ม