มูลนิธิดร.เทียม โชควัฒนา ตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรไทยฯ สร้างชุมชนสุขภาพดี

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เป็นประธานเปิด ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และ เลิฟแอนด์แคร์ คลินิกการแพทย์แผนไทย ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคมสร้างชุมชนสุขภาพดี ให้คำปรึก… อ่านเพิ่ม