พบก่อน เพิ่มโอกาสรักษาหาย กับโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ที่ รพ. บี.แคร์ฯ

“มะเร็งเต้านม” เกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์ที่อยู่ภายในต่อมน้ำนมหรือท่อน้ำนม หากก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่ อาจจะมีการแพร่กระจายไปตามต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ หลอดเลือด หรือ อวัยวะส่วนอื่น ๆ… อ่านเพิ่ม