ลดโอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ ด้วยการฉีดวัคซีน HPV

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ขอเสนอแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ ราคา 8,200 บาท (3 เข็ม) เพราะมะเร็ง… อ่านเพิ่ม

ตรวจไว้ ห่างไกลโรค กับโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ที่ รพ. บี.แคร์ฯ

“มะเร็งปากมดลูก” เกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV โดยไวรัสดังกล่าวจะใช้เวลาเฉลี่ย 5 – 10 ปี ในการเปลี่ยนแปลงเซลล์ปากมดลูกให้กลายเป็นมะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อ HPV ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด เกิดจากการมีเพศสัมพัน… อ่านเพิ่ม