เปิดแล้ว..หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล..!! (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 **ระบบรับตรงโดยคณะ**

? หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ? จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน ? รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ? มีความร่วมมือกับ School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ??เร… อ่านเพิ่ม