มจพ. MOU กับมหาวิทยาลัยแห่งแคว้นลอเรน ประเทศฝรั่งเศส

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย H.E. Mr. Thierry Mathou, the French Ambassador to Thailand และ คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำประเท… อ่านเพิ่ม