หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงตง คว้าอันดับ 58 ของโลกในรายงานของไฟแนนเชียล ไทมส์ ประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิตมหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยอันไตด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Antai College of Economics and Management) มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงตง (SJTU) ได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 58 ในรายงานกา… อ่านเพิ่ม