คอร์ส “21-Day Transforming YOU Program by UTCC”

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดคอร์ส 21 วันเปลี่ยนแปลงตัวเอง รองรับทักษะแห่งอนาคต พร้อมโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับตรุษจีน !! คอร์ส “21-Day Transforming YOU Program by UTCC” เรียนสดออน… อ่านเพิ่ม