Tag Archives: มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ติด Top 5 มหาวิทยาลัยไทยในเอเชีย ด้านความแข็งแกร่งของการเรียนการสอนในระดับ A และ ติดอันดับที่ 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำไทย จากการจัดอันดับโดย U-Multirank

U-Multirank สถาบันจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป (The European Commission’s Erasmus+ Programme) ดำเนินการโดยนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในทวีปยุโรปเพื่อประเมินมหาวิทย… อ่านเพิ่ม