วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จัดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง และขอเชิญร่วมบูชา

พระมหาบุญยอด สุเมโธ (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง “รุ่นสร้างสวนป่าปฏิบัติธรรม” ณ ศาลาปฏิบัติธรรม โครงการสร้… อ่านเพิ่ม