คู่ซี้ “ ลูน่าร์-ลุงมาร์ตี้” เปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทย์ยุคใหม่ “มหกรรมวิทย์ฯ 64” เริ่มแล้ว 9-19 พ.ย. นี้

อพวช. ขานรับนโยบาย รมว.อว. เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะแห่งอนาคต พร้อมนำความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ มาใช้เป็นฐานสำคัญในการพ… อ่านเพิ่ม