คณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร” รุ่นที่ 1

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยงานจัดการอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร เข้ารับการอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาห… อ่านเพิ่ม

คณะแพทยศาสตร์ มธ. เปิดบริการรักษาหัตถบำบัด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตัน ฟรี!!!

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดบริการรักษาหัตถบำบัด โครงการส่งเสริมให้มีการบริการทางด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์แผนปัจจุบัน คุณสมบัติ 1.ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 40-80 ปี 2.ได้รับการตรวจว… อ่านเพิ่ม