มจพ. รับสมัครโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับปวช. และ ปวส. ปี’66 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือศึกษาปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี 4ปี/5ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข… อ่านเพิ่ม

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. เผยหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ งานฝึกอบรม งานทดสอบ ตรวจสอบและสอบเทียบ งานที่ปรึกษา และงาน… อ่านเพิ่ม

งานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโล… อ่านเพิ่ม

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการครุศาสตร์ อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th National Conference on Technical Education (NCTechED14) และการ… อ่านเพิ่ม

สพอ. มจพ.เปิดหลักสูตร In-House Training ประจำปี 2565

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม (สพอ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับใบอนุญาตการขึ้นทะเบียนจาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระ… อ่านเพิ่ม

มจพ. ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณพระพุทธิสารโสภณรศ.ดร. (เดช กตปุญฺโญ) น.ธ.เอก ป.ธ.๓ Ph.D. อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌัน… อ่านเพิ่ม

ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ คว้ารางวัลกิตติมศักดิ์ ระดับอาเซียน “AFEO Awards and Fellowship 2021”

ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ A… อ่านเพิ่ม

ผู้บริหาร มจพ. เข้ารับโล่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วัคซีน KU สู้ COVID -19

ศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. เข้ารับโล่รางวัลผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์วัคซีน KU สู้ COVID – 19 เข้ารับมอบโล่รางวัล จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเ… อ่านเพิ่ม

มจพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

พระเดชพระคุณพระราชธีรสารมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พร้อมคณะสงฆ์ และ… อ่านเพิ่ม

มจพ. ประกาศจุดยืนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล เน้นโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาล

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยถึงการประกาศจุดยืนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด เน้นการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและค… อ่านเพิ่ม

ทีม Happy 8 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT)คว้ารางวัลดีมาก จากการประกวดแผนปฏิบัติการ “องค์กร 4G แห่งความสุข”

ทีม Happy 8 นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเชื่อม (WDT)ภาควิชาเทคโนโลยีการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลดีมาก จากการประกวด“Young Happiness Age… อ่านเพิ่ม

มจพ. ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง เสริมความมหามงคลศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสกโดยพระมหาเถระ

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ ประธานคณะกรรมการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และโครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษชัย ศ… อ่านเพิ่ม
1 2 7