คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยองจัดสัมมนาวิชาการแนวทางการบูรณาการเพื่อพัฒนา EEC สู่เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 7 จัดสัมมนาวิชาการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของเมืองน่าอยู่อัจฉร… อ่านเพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ป. ตรี โควตาเรียนดี ปี’ 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรร… อ่านเพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง รับสมัคร น.ศ. โควตาเรียนดี ปี’ 65

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่แล… อ่านเพิ่ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. รับนศ.ปริญญาตรี โควตาพื้นที่จังหวัดระยอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 4 ปี จัดการเรียนการสอน ที่ มจพ.… อ่านเพิ่ม