ส่งต่อความห่วงใย

ตัวแทนจาก บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ร่วมมอบอาหารผ่านโครงการ “บะหมี่ 1 ห่อ บรรเทาความหิวของพวกเรา” ให้แก่ผู้พักอาศัยในชุมชนตลาดคลองเตย โดยอาหารที่นำมาสนับสนุนในครั้งนี้  เป็นการอุดหนุ… อ่านเพิ่ม