มจพ. ร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง เสริมความมหามงคลศักดิ์สิทธิ์ ปลุกเสกโดยพระมหาเถระ

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ ประธานคณะกรรมการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และโครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษชัย ศ… อ่านเพิ่ม