“วัดแดงธรรมชาติ” ชวนร่วมสืบสานตำนานที่เก่าแก่ “พิธีสวดใบขนุน”สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาอายุ

“พิธีสวดใบขนุน” เป็นพิธีกรรมสืบชะตาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือสะเดาะเคราะห์ เพื่อต้องการให้เกิดมงคลและมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพื่อทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อชีวิต ตลอดจนเป็… อ่านเพิ่ม