บรรเทาอาการคันด้วย พลูจีนอล จากไทยเฮิร์บ

เมื่อเข้าหน้าร้อน หลายๆคนมักประสบปัญหาอาการคัน จากผด ผื่น ตามร่างกาย ทางบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ พลูจีนอล เจลบรรเทาอาการคันตามผิ… อ่านเพิ่ม