มารู้จักกับเครื่องไมโครเทอร์ไบน์ (Microturbine) | พลังงานสีเขียว

ผลิตภัณฑ์ “ไมโครเทอร์ไบน์” หรืออาจเรียกว่า “เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันแก๊ส” หรือบางคนก็เรียกว่า “แก๊สเทอร์ไบน์” มีขนาดตั้งแต่ 65-4,000 kW. สำหรับใช้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมลพิษที่ต่ำกว่า 9… อ่านเพิ่ม