ทุนเรียนพยาบาล 100% ตลอดหลักสูตรรวมค่าหอพักและศึกษาดูงานภายในประเทศ

เริ่มก่อนใครได้เปรียบกว่า…เปิดรับสมัครรอบ 2 แล้วรีบสมัครด่วน พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทางวิชาชีพ 2.5 ปี สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่นทุนพยาบาล 100% ตลอดหลักสูตรรวมค่าหอพักและศึกษาดูงานภายในประเทศ… อ่านเพิ่ม