ขอเชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ในหัวข้อ “NCDs ในผู้สูงอายุ” ผ่านโปรแกรม Zoom กับฝ่ายบริหารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ สสส.

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “NCDs ในผู้สูงอายุ” กิจกรรมที่จะพาทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ รวมถึงป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้สูงอายุ เพื่อให้เข้าสู่สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมีความสุ… อ่านเพิ่ม