มจพ. จัดงานผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 TCAS รอบที่ 1 Portfolio โครงการที่เปิดรับ โควตาเรียนดี หรือโควตาอื่นๆ ของคณะ/วิทยาลั… อ่านเพิ่ม