เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช แผลเล็ก เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว

การผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช เป็นหนึ่งในวิธีการรักษาโรคของสตรีโดยใช้วิธีการผ่าตัดแล้วสอดกล้องผ่านเข้าไปในช่องท้องเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคนรีเวชในบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งหมายรวมถึงรังไข่ มดลูก ท่อนำไ… อ่านเพิ่ม