12 มีนานี้! เปิดอบรม การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการโรงแรมสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 20 (The 20th Executive Program in Hotel Management) ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวัน… อ่านเพิ่ม