เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดอบรมหลักสูตร จัดการร้านอาหารสำหรับผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 27 มีนาคม พ.ศ. 2565 (อบรมเฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์) ณ วิทยาลัยดุสิตธานี กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้บริหา… อ่านเพิ่ม