สัมภาษณ์ exclusive ผศ.ดร.ศิฬาณี เผยข้อมูลหลักสูตร I-BIT (ไอบิท)ตอบโจทย์เรียนIT เพื่อเศรษฐกิจดิจิทัลของจริง

ผศ.ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล I-BIT(ไอบิท)เป็นหลักสูตรนานาชาติของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิ… อ่านเพิ่ม