RUN นำผลงานวิจัยเด่น 30 ผลงาน จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ จัดแสดงในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) ครั้งที่ 16

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(RUN) เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมชมการแสดงนิทรรศการ จาก 8 มหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ และผลงานวิจัยร่วมใน 10 คลัสเตอร์วิจ… อ่านเพิ่ม