นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลเกียรติคุณ ปี’64 จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน

ทีม VREM (Virtual Reality Event Manager) คว้ารางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน สำหร… อ่านเพิ่ม