อาจารย์ มจพ. พัฒนาต้นแบบปืนเล็กยาวขนาด 5.56 มม.สัญชาติไทยมีความแม่นยำสูง

ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)หัวหน้าโครงการ และคณะทำงานประกอบด้วย ผศ.ณรงค์เดช พัฒนไพ… อ่านเพิ่ม