Tag Archives: ปวช. และ ปวส.

มจพ. รับสมัครโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดีระดับปวช. และ ปวส. ปี’66 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา หรือศึกษาปีสุดท้ายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับปริญญาตรี 4ปี/5ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข… อ่านเพิ่ม