นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาเอก (ทุนการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

?นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!! ?“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้” ✨ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์แ… อ่านเพิ่ม

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (ทุนการศึกษา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

?นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!! ?“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้” ✨ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์แ… อ่านเพิ่ม