มจพ. ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม

พระเดชพระคุณพระราชธีรสารมุนี ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายแด่ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) พร้อมคณะสงฆ์ และ… อ่านเพิ่ม