พบกับหลักสูตร “การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท”

?อยู่ที่ไหนก็อบรมได้ สอนสด เรียนออนไลน์ เข้มข้นด้วยเนื้อหา พร้อมถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรในทุกประเด็น ? พบกับหลักสูตร “การบริหารรายได้สำหรับโรงแรมและรีสอร์ท” ?อบรมวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564… อ่านเพิ่ม