บี.กริม เพาเวอร์ จัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและการสื่อสารในภาวะวิกฤติในพื้นที่โรงไฟฟ้า บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2

บี.กริม เพาเวอร์ จัดฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉิน และการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ในพื้นที่โรงไฟฟ้า “บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 และ 2” ร่วมกับ “สวนอุตสาหกรรมบางกะดี”เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินสร้างควา… อ่านเพิ่ม