Apex Cube ที่ปรึกษาระดับมืออาชีพ เพื่อนำองค์กรไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน

เอเพ็กซ์ คิวบ์ บริษัทให้คำปรึกษาด้านระบบการจัดการข้อมูล ตรวจสอบพลังงาน ระบบพลังงานหมุนเวียน และการจัดการโครงการ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001, 14001 และ 50001 นำทีมโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในส… อ่านเพิ่ม