TOA มอบเงินจัดซื้อเครื่อง Oxygen High Flow ให้แก่กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระลอกใหม่ที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรร… อ่านเพิ่ม