ไทยน้ำทิพย์ มอบน้ำดื่มน้ำทิพย์ จำนวน 6,000 ขวด ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

คุณอภิรักษ์ คุ้มสอาด ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มน้ำทิพย์จำนวน 6,000 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 โดยมีคุณเสรี ล้ำประเสริฐ รองประธ… อ่านเพิ่ม