นิเทศ@NIDA เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64

“เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ” วันนี้แอดมินขอแนะนำ หลักสูตรปริญาโท วิชาเอกน้องใหม่ ? i-Social Media ? ✨นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม Innovative Social Media Communication ?สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นใ… อ่านเพิ่ม

นิเทศ@NIDA เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย.64

“บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง start-up ที่ชนะใจผู้บริโภค” ? i-Creative ? ? นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Innovative Digital Communication for Creative Industries ✨ สาขาวิชา… อ่านเพิ่ม

ป.โท นิเทศนิด้า เปิดหลักสูตรใหม่ 4 สาขา เข้มข้น ครอบคลุม ครบทุกแง่มุมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

“นิเทศนิด้า เปิดหลักสูตรใหม่ 4 สาขา เข้มข้น ครอบคลุม ครบทุกแง่มุมการสื่อสารในยุคดิจิทัล” ใหม่! นิเทศนิด้าปรับหลักสูตรปริญญาโท เปิด 4 สาขา ปลุกพลังสร้างนวัตกรรมการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21ครอบคลุมทั้งการ… อ่านเพิ่ม