“ส.ส.พีระวิทย์” แจงเหตุโหวตสวนมติรัฐบาล ไม่ไว้วางใจ “สุชาติ” รมว.แรงงาน

“ส.ส.พีระวิทย์” แจงเหตุโหวตสวนมติรัฐบาล ไม่ไว้วางใจ “สุชาติ” รมว.แรงงาน เพราะตอบไม่ตรงประเด็น ลั่น เลือกอยู่ข้างผู้ใช้แรงงาน เพราะประชาชนต้องมาก่อนเสมอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดล… อ่านเพิ่ม