คณะเทคโนโลยีและการจัดการฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพื้นที่ ปี’ 65

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติเฉพาะของ… อ่านเพิ่ม