WORKSHOP Scale Up – 20 แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0

WORKSHOP – Scale Up 20 แพทย์แผนไทย-แพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.0​ ​ จัดทัพใหม่การจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน – คลินิกการแพทย์แผนไทยและคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ยุค Next Normal!!​ ​ ? Modernize Applied… อ่านเพิ่ม

เพิ่มรายได้ใหม่ กับกัญชาทางการแพทย์ | สัมมนา SME: Cannabis for Wellness Series 2

?เพิ่มรายได้ใหม่ กับกัญชาทางการแพทย์? เพื่อชาว SME: Cannabis for Wellness | Hot Business สร้างโมเดลธุรกิจร้อนแรงแห้งยุค พัฒนาสินค้า – บริการ สำหรับ SMEs สายท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท สปาโปรดักส์… อ่านเพิ่ม