ตึกเอ็มไพร์สเตทเตรียมฉลองครบรอบ 90 ปี

พบกับทัวร์สำรวจประวัติศาสตร์ตึกเอ็มไพร์สเตท ของสมนาคุณ และกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดปี ตึกเอ็มไพร์สเตท อาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก เตรียมฉลองครบรอบ 90 ปี ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 “ตึกเอ็มไพร์สเตทคือ… อ่านเพิ่ม