ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ สนับสนุนคนไทย ‘มอง ให้ ชัด’ ตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่นฟรี!

จากความตั้งใจทำคลินิกเพื่อดูแลสุขภาพดวงตาให้กับคนไทยทุกคน ของคุณต้องพงศ์ ศรีบุญ และคุณหมอศุภฤกษ์ ทิพาพงศ์ จึงได้ร่วมก่อตั้ง ศุภฤกษ์ วิชชั่น เซ็นเตอร์ ขึ้นมา โดยหวังให้คนไทยได้มีการมองเห็นที่คมชัดและส… อ่านเพิ่ม