ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อให้ความรู้ทางการเกษตรกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น และกลุ่มมิตรผล

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (CNH Industrial) วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น และกลุ่มมิตรผล ได้ลงนามในข้อตกลงครั้งสำคัญ เพื่อผลักดันการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และสนับสนุนความเป็นเลิศทางการศึกษา… อ่านเพิ่ม

ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

– เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี – โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ We Care We Share ได้รับการยอมรับจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (CNH Indu… อ่านเพิ่ม