ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566

– เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 131 ปี – โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ We Care We Share ได้รับการยอมรับจากการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ซีเอ็นเอช อินดัสเทรียล (CNH Indu… อ่านเพิ่ม