Double A Care ส่งความห่วงใยกันและกันให้กับชุมชนปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากากอนามัย Double A Care จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มารับบริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่… อ่านเพิ่ม

ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนห้อง CCTV เพื่อความปลอดภัยของชุมชน

ดั๊บเบิ้ล เอ ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน ร่วมสนับสนุนจัดสร้างห้องศูนย์ปฎิบัติการ (CCTV) ให้กับสถานีตำรวจภูธรระเบาะไผ่ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุมจุดเสี่ยงในพื้นที่ สร้างควา… อ่านเพิ่ม