ยกระดับการศึกษาไทย

ภราดา หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม (กลาง) ประธานมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล เป็นเกียรติในงานสัมมนาวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต : Future Scenario of Education” เนื่องในวันสถาปนาชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น จั… อ่านเพิ่ม

“ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต : Future Scenario of Education” เวทีระดมสมอง–ถกประเด็นทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทย

ชมรมอัสสัมชนิกดีเด่น สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (CGA) จัดงานสัมมนาวิชาการ “ฉากทัศน์การศึกษาแห่งอนาคต : Future Scenario of Education” เนื่องในวันสถาปนาชมร… อ่านเพิ่ม