9.9 กสอ.ชวน ชม ช้อป สินค้า ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนาให้ความรู้ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย Thailand Textiles Tag : Step Forward จากผู้ทรงคุณ… อ่านเพิ่ม